Likadant utseende på hästarna?

Såg en på instagram som tycker att de nya raserna påminner lite väl mycket om varandra.
 
Ja, det kanske det gör, men hästarna med det nya utseendet och nya animeringar är ändå mer olika till kroppsform och utseende än majoriteten av de äldre raserna. Nu verkar det som om SSO-teamets hästskapare verkligen anstränger sig, tycker jag, och gjort åtminstone några ändringar på storlek/kroppsform/etc som skiljer raserna åt. Och som någon annan påpekade: verklighetens hästar är inte så himla olika, de heller.
 
Om man ser över alla hästar så är det inte många av de nya hästarna som har EXAKT samma utseende och kroppsform, särskilt inte om man jämför med de gamla hästarna. Personligen tycker jag också att andalusier, fjording, arab, etc är ungefär lika mycket lika starthästraserna som de nya raserna liknar varandra.
 
Jag har gått igenom hästarna i databasen och vad jag kommit fram till så går de att grupperas in så här i olika "typer" efter utseende och kroppsform:
 
Raser med gamla animeringar/utseenden
 
Starthästtyp: 13 raser
- Jorvikiskt varmblod (starthästen)
- Holsteiner
- Oldeburgare
- Morgan 1.0
- Paint 1.0 (overo, tovero, tobiano)
- Appaloosa
- Westphalian
- Danskt varmblod
- Holländskt varmblod
- Akhaltekeer
- Selle Francais
- Morab
- Engelskt fullblod 1.0
 
Andatyp: 3 raser
- Andalusier
- Frieser
- Frisisk sporthäst
 
Ponnytyp: 2 raser
- Jorvikisk ponny
- Chincoteage
 
Tinkeretyp, 2 raser:
- Tinker
- Nordsvensk
 
Arabtyp, 1 ras
- Arabiskt fullblod
 
Fjordtyp, 1 ras
- Fjording
 
Raser med nya animeringar/utseenden:
 
Quartertyp: 2 raser
- Quarter
- Paint 2.0 (overo, tovero, tobiano)
 
Morgantyp, 1 ras:
- Morgan 2.0
 
Shiretyp, 1 ras:
- Shire
 
Islandstyp: 1 ras
- Islandshäst
 
Fullblodstyp: 1 ras
- Engelskt Fullblod 2.0
 
Det enda som skiljer raserna i de olika "typerna" åt är färg och rasbonus. Det är det enda.
 
RSS 2.0