Felaktig information om Liopleurodon

Skelettet i Den gömda dinosauriens dal ska vara en Liopleurodon. Nic Stoneground berättar en hel del om detta förhistoriska djur, men nästan allt han säger om den är fel. Det enda han säger som är korrekt är att Liopleurodon var en vattenlevande reptil som levde under Juraperioden, för ca 150 miljoner år sedan. I stort sett allt annat som nämns om Liopleurodon stämmer inte.

Vad Nic säger om Liopleurodon:
 
 
 
För det första: Liopleurodon var ingen dinosaurie. Dinsaurierna levde bara på land. De simmade troligtvis inte mer än nödvändigt (gissar jag), och med undantag för fåglarnas tidiga förfäder så kunde de inte flyga. De stora, marina reptilerna delas in i helt egna ordningar som levde samtidigt som dinosaurierna. Just Liopleurodon tillhörde superordningen Sauropterygia och ordningen pliosaurier som till hör gruppen plesiosaurier. Både pliosaurier och plesiosaurier hade strömlinjeformad kropp, kort svans och fenor istället för ben och föter. Plesiosaurierna hade dock väldigt lång hals och litet huvud, medan pliosaurierna hade relativt kort hals och stort huvud.

För det andra så är påståendet, "Det är uppenbart att det var en vattenlevande dinosaurie, det syns bland annat på dess proportioner", inte helt korrekt. Visst, det fanns riktigt stora, marina reptiler. Flera arter blev uppemot 20 meter långa, dock blev Liopleurodon troligtvis inte längre än 7 meter, men det mest avgörande kännetecknet hade varit formen på kroppen och att djuret hade fenor istället för funktionella ben och fötter. Dessutom blev många av de landlevande reptilerna mycket större. T.ex. antas den allra största av dinosaurierna ha varit 58 meter lång från huvud till svans, vilket gör den till det längsta djuret någonsin. Som jämförelse blir blåvalen upp till ca 34 meter, men den är ändå det troligtvis tyngsta djur som någonsin levt.

För det tredje är det ganska otroligt att just en liopleurodon skulle ha överlevt meteoritnedslaget för 65 miljoner år sedan. Den fanns säkert inte ens kvar då. Det hade varit mer "verklighetstroget" om SSO valt en marin reptil som faktiskt kan antas ha levt för 65 miljoner år sedan, istället för att välja en relativt känd art som besvisligen levde många miljoner år före nedslaget. De kunde t.ex. ha valt att säga att djuret till hör gruppen pliosaurier utan att nämna en specifik art, eller helt enkelt hittat på en art.

Jag tycker att de som jobbar på SSO har ett ganska dåligt sinne för detaljer ibland, och för mig så förtar det lite av spelupplevelsen. Det känns som om de i det här fallet tog den lätta utvägen och slängde ihop ett hafsjobb med historien om Liopleurodon. En detalj de missat är när de låter Nic först säga att skelettet är 22.000 år gammalt, bara för att sedan säga att vår Liopleurodon dog ca 22,000 f.kr, vilket var för 24.000 år sedan. Sedan tycker jag att de nästan framställer sig själva som lata genom att komma med "fakta" som väldigt uppenbart kommer från allmäna uppfattningar och hittepå istället för från ordentliga efterforskningar. Enligt mig kunde de ha gjort ett så mycket bättre jobb genom att komma med fakta om varelsen i dinodalen som kan bekräftas genom ett googlesök istället för att visa sig mestadels vara falska påståenden.

Att säga att en förhistorisk reptil överlevt nästan ända fram till våra dagar gör mig ingenting. Det är bara kul att föreställa sig, och det faller bra ihop med dindalens namn och historia. Det finns de som till och med påstår att Loch Ness-monstret är en slags plesiosaur, vilka är nära släkt med pliosaurierna, så det skulle inte förvåna mig om historien om Liopleurodon är halvt baserad på Loch Ness-monstret. SSO-gänget får dock en ordentlig bakläxa av mig, och jag kan tänka mig att det är fler dinosaurieintresserade spelare som är riktigt besvikna på dem.

Här är ett exempel på hur SSO kunde ha låtit NIc berätta om skelettet:
 
RSS 2.0